വീട് പണിയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക് സ്വന്തം ഇഷ്ട പ്രകാരം ഡിസൈൻ ചെയ്യാൻ ഉഗ്രനൊരു ആപ്പ് planner 5 d app for home interior designing planner 5 d app for home interior design

 2D, 3D മോഡുകളിൽ ഗംഭീരവും യഥാർത്ഥവുമായ ഇന്റീരിയർ, എക്സ്റ്റീരിയർ ഡിസൈനുകൾ സൃഷ്ടിക്കാൻ നിങ്ങളെ പ്രാപ്‌തമാക്കുന്ന എളുപ്പത്തിൽ ഉപയോഗിക്കാവുന്ന ആപ്പാണ് പ്ലാനർ 5D. നിങ്ങളുടെ വീടോ മറ്റേതെങ്കിലും സ്ഥലമോ നിങ്ങൾ എപ്പോഴും ആഗ്രഹിക്കുന്ന രീതിയിൽ ആസൂത്രണം ചെയ്യുന്നതിനും സജ്ജമാക്കുന്നതിനും സമഗ്രമായ ഒരു കാറ്റലോഗിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഇന്റീരിയർ, എക്സ്റ്റീരിയർ ഇനങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുക്കാനാകും, കൂടാതെ വെർച്വൽ റിയാലിറ്റി മോഡ് ഉപയോഗിച്ച് എല്ലാം യാഥാർത്ഥ്യമായി കാണാനാകും.പ്ലാനർ 5 ഡി യുടെ സവിശേഷതകൾ : റൂം പ്ലാനറും ഹോം ഇന്റീരിയർ ഡിസൈൻ ആപ്പും:

എഡിറ്റർ - 2D, 3D, വെർച്വൽ റിയാലിറ്റി മോഡുകളിൽ നിങ്ങളുടെ ഹോം ഡിസൈൻ എഡിറ്റ് ചെയ്ത് കാണുക.

കാറ്റലോഗ് - നിങ്ങളുടെ ഡിസൈനുകളിൽ ഉപയോഗിക്കാൻ ധാരാളം ഇനങ്ങൾ.

സ്നാപ്പ്ഷോട്ടുകൾ - നിങ്ങളുടെ ഡിസൈനുകളുടെ യഥാർത്ഥ ചിത്രങ്ങൾ.

ഗാലറി - വിവിധ ഉപയോക്താക്കൾ സൃഷ്ടിച്ച ഡിസൈനുകളുടെ പദ്ധതികളും ചിത്രങ്ങളും.

ഇത് ഓൺലൈനിലും ഓഫ്‌ലൈനിലും ഉപയോഗിക്കാം.

വഴിയിലെ ട്രാഫിക് ബ്ലോക്ക്,തിരക്ക് പോലീസ് ചെക്കിങ് ഒക്കെ പറഞ് തരുന്ന ആപ്പ് | DOWNLOAD NOW

എല്ലാ പ്ലാറ്റ്ഫോമുകളിലും ഉടനീളം നിങ്ങളുടെ ഡിസൈനുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതിന് നിങ്ങളുടെ planner5d.com, Google+ അല്ലെങ്കിൽ Facebook അക്കൗണ്ട് ഉപയോഗിച്ച് സൈൻ ഇൻ ചെയ്യാം.


ഈ ഭാഷകളിൽ പ്രാദേശികവൽക്കരിച്ച ഉപയോക്തൃ ഇന്റർഫേസ്: ഇംഗ്ലീഷ്, ജർമ്മൻ, ഫ്രഞ്ച്, ഇറ്റാലിയൻ, സ്പാനിഷ്, പോർച്ചുഗീസ്, റഷ്യൻ, ചൈനീസ്, ജാപ്പനീസ്.

Chromecast (സ്ക്രീൻകാസ്റ്റ്) ഉപയോഗിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ഡിസൈൻ കാണാൻ കഴിയും.


Create beautiful interior design for your room or house using more that 6723 decor elements available in Planner 5D floor plan creator app. Build you home with love, using tips and ideas from interior design layouts available in the app with the help of AR Room visualization or 3D room planner.


You can easily embody any interior design or exterior of the house, use ready-made projects and add your design, furniture, decor, floors, etc. to them. In Planner 5D there are no restrictions on the choice of a floor plan design, creating a plan and a room design: kitchen, bathroom, living room, or bedroom.


Add interior decor to the room: paintings, clocks, vases, lamps, curtains and more. Build a house and plan landscaping design around the house: a swimming pool, sea or lake, a garden with a swing, and a place to relax. In the application, you can do not only home interior design or room planner, but also the design of a café or gym.

പാട്ടുപാടൽ ഇഷ്ടമാണോ... ലോകത്തെ പ്രമുഖ വ്യക്തികളോടൊപ്പം Karaoke ആയി പാടാൻ ഒരു ആപ്പ്. | DOWNLOAD APP 

PLANNER 5D - SMART HOME DESIGN & ROOM PLANNER

You can edit and view your house design and room decoration in 2D and 3D modes. Take a walk through your home or room layout in virtual reality! After that, you can easily do home remodeling, change the interior design of the house or room, add missing decor items to the house.

AR-Driven 3D Room Design Feature – a simple tool that lets you easily configure a layout design with your room dimensions and see the final picture in real size.

Design house and room interior design app features:

- Furniture catalog: lots of items to use in your designs

- Realistic snapshots: images of your designs' home and room

- Big gallery: ideas of projects and images of designs of homes, rooms, floor plans created, interior decor, and landscape design by our users

- Online and Offline: you can use the application to create home and interior design of rooms

- Sign in with your planner5d.com, Google+, or Facebook account to use your home design across all platforms


- User interface localized in these languages: English, German, French, Italian, Spanish, Portuguese, Russian, Chinese, Japanese

- View ideas for your house design using Chromecast (screencast)

DOWNLOAD iOS APP

DOWNLOAD ANDROID APP


CREATING INTERIORS AND EXTERIORS OF YOUR HOME:

- Create floor plans and floor plan design of your 3d home

- Choose and customize furniture, accessories, decor, and other items from a regularly updated catalog

- Apply hundreds of textures and colors in different combinations

- Drag and drop items to any place on your room layout

- Change the size of any item

- View created projects in Virtual Reality mode with Google Cardboard glasses or similar technology


Take part in the DESIGN BATTLES for the best interior design of the room on the theme of the week and GET PRIZES!


IF YOU HAVE QUESTIONS OR PROBLEMS:

- Use our support form in the About dialog

- Contact us at support@planner5d.com

Post a Comment

Previous Post Next Post